Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być postulat zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

L.p.

Nr sprawy

Skan

Data złożenia petycji

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

Przebieg postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz więcej

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 27.11.2015
Data modyfikacji 02.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczepanek
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Szczepanek Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Szczepanek
do góry