Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - inspektor ds. kancelaryjno-biurowych Referatu Wspomagającego

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor ds. kancelaryjno-biurowych Referatu Wspomagającego

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

ul. 11 – go Listopada 56

38 – 30 Gorlice

 

Miejsce wykonywania pracy

Gorlice

 

Zakres zadań:

 • wykonywanie zadań biura podawczego;
 • zapewnienie funkcjonowania poczty specjalnej;
 • przyjmowanie, wydawanie i wysyłanie przesyłek eksepediowanych za pośrednictwem firm pocztowych;

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie;
 • staż pracy: na stanowisku o podobnym zakresie zadań;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • oświadczenie o posiuadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

Termin składania dokumentów:

21 stycznia 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu)

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji

11 – go Listopada 56

38 – 300 Gorlice

punkt recepcyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

 

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony. Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Zatrudnienie w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach osoby wyłonionej w wyniku naboru może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa.

Metryczka

Data publikacji 11.01.2019
Data modyfikacji 10.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Giemza
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Szczepanek Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Szczepanek
do góry