Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

W Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

 

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- książki doręczeń,

- rejestry teczek, dzienników i książek ewidencyjnych o charakterze jawnym,

- rejestry poczty dla odpowiednich rodzajów przesyłek - zgodnie z wymogami przepisów o pracy poczty specjalnej,

- skorowidz imienny lub rzeczowy do dziennika korespondencyjnego,

- dziennik telegramów, faksów,

- dziennik ewidencji przepisów,

- dziennik ewidencji nośników informacji,

- inne rejestry właściwe dla poszczególnych pionów służbowych.

Metryczka

Data publikacji 03.12.2015
Data modyfikacji 28.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczepanek
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Szczepanek Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Szczepanek
do góry