Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. (art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6.09.2001 roku).

Biuletyn Informacji Publicznej Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym. Jego głównym celem jest udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu KPP w Gorlicach. Każdy obywatel, zgodnie z art. 61 Konstytucji RP i art. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 roku ma prawo dostępu do informacji publicznej z zastrzeżeniem art. 5 Ustawy. Biuletyn Informacji Publicznej ma za zadanie ułatwiać dostęp i korzystanie z danych, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Nadrzędnym celem otwierania dostępu do zasobów publicznych jest przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez odblokowanie potencjału gospodarczego danych należących do instytucji rządowych i samorządowych dzięki poprawie warunków korzystania z informacji sektora publicznego.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. (art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6.09.2001 roku)

 

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KPP w Gorlicach mogą zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować  bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją, do Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach na adres komendant@gorlice.policja.gov.pl, lub do redakcji BIP KPP w Gorlicach na adres rzecznik@gorlice.policja.gov.pl.

Metryczka

Data publikacji 20.11.2015
Data modyfikacji 13.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczepanek
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Szczepanek Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Szczepanek
do góry